tin tức & Sự kiện

TOP 10 HÃNG TÀU CONTAINER LỚN NHẤT VỀ TẢI TRỌNG SỞ HỮU

Dưới đây là danh sách top 10 khác theo Container News. Lần này, chúng ta sẽ thấy các công ty vận chuyển container lớn nhất về tải trọng sở hữu Sau khi đánh giá danh sách 10 công ty vận chuyển về tải trọng từ việc thuê tàu, đã đến lúc xem xét tải trọng…

𝗪𝗠 𝗩𝗶𝗲𝘁𝗻𝗮𝗺 𝗧𝗛𝗔𝗠 𝗗𝗨̛̣ 𝗛𝗢̣̂𝗜 𝗧𝗛𝗔̉𝗢 𝗟𝗢𝗚𝗜𝗦𝗧𝗜𝗖𝗦 𝗤𝗨𝗢̂́𝗖 𝗧𝗘̂́ – 𝗟𝗜𝗘̂𝗡 𝗠𝗜𝗡𝗛 𝗟𝗢𝗚𝗜𝗦𝗧𝗜𝗖𝗦 𝗧𝗢𝗔̀𝗡 𝗖𝗔̂̀𝗨 𝗚𝗟𝗔 (𝗚𝗹𝗼𝗯𝗮𝗹 𝗟𝗼𝗴𝗶𝘀𝘁𝗶𝗰𝘀 𝗔𝗹𝗹𝗶𝗮𝗻𝗰𝗲)

Ngày 09-11/03/2023 vừa qua, Công ty Cổ phần giao nhận hàng hải toàn cầu (WM Logistics Co., Ltd.) có đại diện từ phòng kinh doanh quốc tế (Overseas Department) tham dự Hội nghị Logistics Quốc tế của GLA tại Bangkok, Thái Lan. GLA là một trong những network toàn cầu với cơ cấu thành viên…