Category Archives: Hướng dẫn & Thủ tục

Hướng dẫn áp dụng C/O đối với mặt hàng đường mía nhập khẩu

Đối với việc thông quan hàng hóa, Điều 27 Luật Hải quan quy định trong trường hợp chờ kết quả kiểm tra, xác minh xuất xứ hàng hóa, hàng hóa nhập khẩu được thông quan theo quy định nhưng không được hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt, số thuế chính thức phải nộp căn…