Category Archives: Hướng dẫn & Thủ tục

HUN TRÙNG HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU

Xuất nhập khẩu hàng hóa là một trong những hoạt động mang lại lợi nhuận to lớn cho nhiều doanh nghiệp. Vì thế, việc nắm chắc các quy định nghiêm ngặt của nhà nước là vô cùng quan trọng. Một trong những quy định đó là việc hun trùng (fumigation), đây là điều cần thiết…

𝐇𝐮̛𝐨̛́𝐧𝐠 𝐝𝐚̂̃𝐧 đ𝐨̣𝐜 𝐡𝐢𝐞̂̉𝐮 𝐍𝐃 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐜𝐮̉𝐚 𝐂/𝐎 – Giấy chứng nhận xuất xứ

Đối với người xuất khẩu: C/O là bằng chứng chứng minh xuất xứ của hàng hóa phù hợp với thỏa thuận trong hợp đồng ngoại thương. Đối với người nhập khẩu: C/O là cơ sở xác định hàng hóa mà họ mua có xuất xứ từ lãnh thổ mà họ muốn và là căn cứ…

Hướng dẫn áp dụng C/O đối với mặt hàng đường mía nhập khẩu

Đối với việc thông quan hàng hóa, Điều 27 Luật Hải quan quy định trong trường hợp chờ kết quả kiểm tra, xác minh xuất xứ hàng hóa, hàng hóa nhập khẩu được thông quan theo quy định nhưng không được hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt, số thuế chính thức phải nộp căn…