tin tức & Sự kiện

HUN TRÙNG HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU

Xuất nhập khẩu hàng hóa là một trong những hoạt động mang lại lợi nhuận to lớn cho nhiều doanh nghiệp. Vì thế, việc nắm chắc các quy định nghiêm ngặt của nhà nước là vô cùng quan trọng. Một trong những quy định đó là việc hun trùng (fumigation), đây là điều cần thiết…

𝐇𝐮̛𝐨̛́𝐧𝐠 𝐝𝐚̂̃𝐧 đ𝐨̣𝐜 𝐡𝐢𝐞̂̉𝐮 𝐍𝐃 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐜𝐮̉𝐚 𝐂/𝐎 – Giấy chứng nhận xuất xứ

Đối với người xuất khẩu: C/O là bằng chứng chứng minh xuất xứ của hàng hóa phù hợp với thỏa thuận trong hợp đồng ngoại thương. Đối với người nhập khẩu: C/O là cơ sở xác định hàng hóa mà họ mua có xuất xứ từ lãnh thổ mà họ muốn và là căn cứ…

TOP 10 HÃNG TÀU CONTAINER LỚN NHẤT VỀ TẢI TRỌNG SỞ HỮU

Dưới đây là danh sách top 10 khác theo Container News. Lần này, chúng ta sẽ thấy các công ty vận chuyển container lớn nhất về tải trọng sở hữu Sau khi đánh giá danh sách 10 công ty vận chuyển về tải trọng từ việc thuê tàu, đã đến lúc xem xét tải trọng…